• LineID : @dmk9743r
 MY CART
0
0.00 THB

รางALUMINIUM PROFILE

รางALUMINIUM PROFILE

ช่วยให้ไฟเฉียง 45 องศา ออกแบบมาสำหรับตกแต่งขั้นบันไดโดยเฉพาะ อลูมิเนียมแบบหนาระบายความร้อนได้ดี
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ช่วยให้ไฟเฉียง 45 องศา แบบหนาระบายความร้อนได้ดี ชุดฝาครอบแบบขุ่นนูนขึ้นมา
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
มีปีกสำหรับฝังฝ้า เฟอร์นิเจอร์ ผนัง แบบหนาพิเศษระบายความร้อนได้ดี รูปส่งเรียบง่าย ชุดฝาครอบขุ่น
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
แบบหนารูปส่งเรียบง่าย มีปีกสำหรับฝังฝ้า เฟอร์นิเจอร์ ผนัง ชุดฝาครอบขุ่น
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ ตรง US Jumbo ภายในกว้างพิเศษ (20mm) สามารถติดตั้งไฟเส้นได้ 2 เส้น (2x10mm-5v-12v-24v) ไฟเส้น 220vได้ ชุดฝาครอบแบบขุ่นแบน
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
รางไฟเส้น อลูมิเนียม U แบบตรง หนาพิเศษระบายความร้อนได้ดี รูปส่งเรียบง่าย ชุดฝาครอบขุ่น
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
รางไฟตรง อลูมิเนียม UEcoW แบบหนารูปส่งเรียบง่าย มีปีกสำหรับฝังฝ้า เฟอร์นิเจอร์ ผนัง ชุดฝาครอบขุ่น
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
รางไฟตรง อลูมิเนียม Mini ขนาดเล็กที่สุด รูปส่งเรียบง่ายแบบโมเดิร์น ชุดฝาครอบขุ่น
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
รางไฟตรง อลูมิเนียม มีปีกสำหรับฝังฝ้า เฟอร์นิเจอร์ ผนัง รูปส่งเรียบง่ายแบบโมเดิร์นชุดฝาครอบขุ่นแบบแบน
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
รางไฟตรง อลูมิเนียม อเนกประสงค์ รูปส่งเรียบง่ายแบบโมเดิร์นชุดฝาครอบขุ่นแบบแบน
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
"1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 23.5 mm. * L: 1000 mm * H: 34.5 mm."
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
"1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 20.3 mm. * L: 1000 mm * H: 36.5 mm."
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
"1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 26.2 mm. * L: 1000 mm * H: 78 mm."
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
"1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 17.1 mm. * L: 1000 mm * H: 20 mm."
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
"1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 18 mm. * L: 1000 mm * H: 16.2 mm."
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
"1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น แบบเข้ามุม 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 16 mm. * L: 1000 mm * H: 16 mm."
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 17.1 mm. * L: 1000 mm * H: 15.3 mm.
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
"รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น แบบฝัง ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย W: 23.2 mm. * L: 1000 mm * H: 15.3 mm."
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 17.1 mm. * L: 1000 mm * H: 8 mm.
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
1.รางอลูมิเนียมสำหรับใส่ไฟLEDเส้น แบบฝัง 2.ราคาสำหรับ 1m.พร้อมอุปกรณ์ปิดหัวและท้าย 3.W: 23.2 mm. * L: 1000 mm * H: 8 mm.
0.00THB
หยิบใส่ตะกร้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์