• LineID : @dmk9743r
 ตะกร้า
0
0.00 THB

แบบ ฝังฝา

แบบ ฝังฝา

Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมแบบฝัง มีปีก UJW 2 เมตร ภายในกว้างพิเศษ (37.8mm) ความสูง 34.7 mm ความกว้างรวมปีก64 mm ชุดฝาครอบแบบขาวขุ่นมีความลึกพิเศษ ทำให้เวลาเปิดไฟจะมองไม่เห็นเมล็ดไฟ Led ผ่านฝาครอบอะคริลิค 
1,250.00THB
1,000.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์  UMW 2เมตร ความกว้าง ภายใน (8.5mm) 2เมตร ความสูง 10 mm ความกว้างภายในไม่รวมปีก  9.5 mm ความกว้างรวมปีก 16mm
220.00THB
180.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้น อลูมิเนียมแบบฝังฝ้า มีปีก UFW มีความกว้างภายใน (20.6 mm) ความสูง (20 mm ) ความกว้างภายนอกรวมปีก ( 30 mm) ทำให้เวลาเปิดไฟเส้น จะมองไม่เห็นเม็ดของไฟเส้น Strip light
390.00THB
340.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นสีดำ อลูมิเนียมแบบฝังฝ้า UDW ฝาครอบขาวยาว 2 M ความกว้างภายใน 12.7 mm
390.00THB
340.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้น สีดำ อลูมิเนียมแบบฝังฝ้า UW ฝาครอบขาวขุ่น 2m ความกว้างภายใน 12 mm ยาว 2 เมตร
350.00THB
300.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
290.00THB
260.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
390.00THB
350.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นสีดำ อลูมิเนียมแบบฝังฝ้า UDW ฝาครอบดำ 1 M ความกว้างภายใน 12.7 mm 1เมตร
200.00THB
175.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
New
Sale
รางไฟเส้น สีดำ อลูมิเนียมแบบฝังฝ้า UW ฝาครอบขุ่น 1m ความกว้างภายใน 12 mm 1 เมตร
190.00THB
150.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ UQW ภายในกว้างพิเศษ 21.2 mm 2 เมตร
360.00THB
330.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ UQW ภายในกว้างพิเศษ 21.2 mm 1 เมตร
200.00THB
165.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ UAW ภายในกว้างพิเศษ 27.7 mm ยาว 2 เมตร
420.00THB
350.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ UAW ภายในกว้างพิเศษ  27.7 mm ยาว 1 เมตร
200.00THB
175.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ แบบมีปีกฝังฝ้า UMW ภายในกว้างพิเศษ (25mm) 2M
490.00THB
420.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ UNW ภายในกว้างพิเศษ (18 mm) 2M
350.00THB
320.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ ตรง UNW ภายในกว้างพิเศษ (18 mm)
190.00THB
160.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ รุ่น UJW ภายในกว้างพิเศษ (31.2 mm)
360.00THB
310.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Recommend
New
Sale
รางไฟเส้นอลูมิเนียมอเนกประสงค์ รุ่น UJW  ภายในกว้างพิเศษ (37.8mm)
650.00THB
510.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ
Best Seller
Recommend
New
Sale
390.00THB
360.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เพิ่มในเปรียบเทียบ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์